PSYCHOLOGIE

19,99 €
S DPH

PSYCHOLOGIE

Velikost: 58x78 cm

Počet

PSYCHOLOGIE

Velikost: 58x78 cm

- Všechny velké myšlenky tohoto fascinujícího oboru společenských věd
- Psychologie od počátků až do současné doby
- Seznamte se s nejvýznačnějšími psychology a jejich teoriemi

Ať už jste profesor psychologie, student nebo jen milovník tohoto oboru, tento plakát je neocenitelným zdrojem informací pro každého, kdo se zajímá o historii a vývoj psychologie. Tento plakát zahrnuje vše od nejstarších teorií lidského chování až po nejmodernější výzkum současnosti.

Objednejte si jej nyní a posuňte své znalosti psychologie na vyšší úroveň. S tímto krásně navrženým plakátem o historii psychologie získáte mocný nástroj pro výuku, učení a inspiraci pro ostatní, aby se zabývali tímto fascinujícím oborem.

Zahrnuje:

GALEN, RENÉ DESCARTES, ABBÉ FARIA, JOHANN FRIEDRICH HERBART, SØREN KIERKEGAARD, CHARLES DARWIN, FRANCIS GALTON, JEAN-MARTIN CHARCOT, EMIL KRAEPELIN, WILHELM WUNDT, WILLIAM JAMES, GRANVILLE STANLEY HALL, HERMANN EBBINGHAUS, ALFRED BINET, PIERRE JANET, IVAN P. PAVLOV, EDWARD L. THORNDIKE, JOHN B. WATSON, EDWARD CHACE TOLMAN, EDWIN RAY GUTHRIE, ZING-YANG KUO, KARL S. LASHLEY, KONRAD LORENZ, BURRHUS F. SKINNER, JOSEPH WOLPE, SIGMUND FREUD, ALFRED ADLER, CARL JUNG, MELANIE KLEIN, KAREN HORNEY, ANNA FREUD, FRITZ PERLS, WILHELM REICH, MILTON H. ERICKSON, JACQUES LACAN, ERICH FROMM, CARL ROGERS, ABRAHAM H. MASLOW, VIKTOR E. FRANKL, ROLLO MAY, ALBERT ELLIS, VIRGINIA SATIR, TIMOTHY LEARY, RONALD D. LAING, BORIS CYRULNIK, WOLFGANG KÖHLER, BLUMA ZEIGARNIK, DONALD HEBB, JEROME BRUNER, LEON FESTINGER, GEORGE ARMITAGE MILLER, AARON T. BECK, DONALD BROADBENT, ENDEL TULVING, ROGER N. SHEPARD, DANIEL KAHNEMAN, GORDON H. BOWER, PAUL EKMAN, MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI, MARTIN E. P. SELIGMAN, GUSTAVE LE BON, KURT LEWIN, JACOB L. MORENO, SOLOMON ASCH, ALEXANDER MITSCHERLICH, ERVING GOFFMAN, ROBERT ZAJONC, HORST-EBERHARD RICHTER, ROGER BROWN, SERGE MOSCOVICI, WILLIAM GLASSER, ELLIOT ARONSON, STANLEY MILGRAM, PHILIP ZIMBARDO, IGNACIO MARTÍN-BARÓ, JEAN PIAGET, LEV VYGOTSKY, BRUNO BETTELHEIM, ERIK ERIKSON, JOHN BOWLBY, HARRY HARLOW, FRANÇOISE DOLTO, MARY AINSWORTH, KENNETH CLARK, ALFRED KINSEY, HERBERT A. SIMON, ALBERT BANDURA, LAWRENCE KOHLBERG, NOAM CHOMSKY, SIMON BARON-COHEN, LOUIS LEON THURSTONE, JOY PAUL GUILFORD, GORDON W. ALLPORT, RAYMOND CATTELL, HANS J. EYSENCK, NICO FRIJDA, WALTER MISCHEL, DAVID ROSENHAN, HERVEY M. CLECKLEY, FREDERICK HERZBERG, DOUGLAS MCGREGOR, DAVID C. MCCLELLAND, VICTOR HAROLD VROOM, HEINZ HECKHAUSEN, STEVEN REISS, HUMORISM, MIND/BODY DUALISM, HYPNOSIS, STRUCTURALISM / APPERCEPTIVE MASS, EXISTENTIALISM, THEORY OF EVOLUTION, BIO-PSYCHOLOGY, NEUROLOGICAL SCIENCE, MEDICAL PSYCHIATRY, EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, ANALYSIS OF CONSCIOUSNESS, HUMAN DEVELOPMENT, MEMORY & LEARNING, INTELLIGENCE TESTING, CLASSICAL CONDITIONING, CONNECTIONISM, CLASSICAL BEHAVIORISM, COGNITIVE BEHAVIORISM, LEARNING THEORY / ONE TRIAL THEORY, BEHAVIORAL EPIGENETICS, NEUROPSYCHOLOGY, ETHOLOGY, OPERANT BEHAVIOR THEORY, ASSERTIVENESS / DESENSITIZATION, PSYCHOANALYSIS, INDIVIDUAL PSYCHOLOGY, GESTALT PSYCHOTHERAPY, HYPNOTHERAPY, HUMANISTIC PSYCHOANALYSIS, CLIENT-CENTERED THERAPY, SELF-ACTUALIZATION, LOGOTHERAPY, EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY, RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY, FAMILY THERAPY, PSYCHEDELIC DRUG RESEARCH, ANTI-PSYCHIATRY, POSITIVE PSYCHOLOGY, GESTALT PSYCHOLOGY, MEMORY STUDIES / ZEIGARNIK EFFECT, COGNITIVE DEVELOPMENT, LEARNING THEORY, MEMORY STUDIES, COGNITIVE THERAPY, ATTENTION THEORY, PERCEPTION, PROSPECT THEORY / BOUNDED RATIONALITY, PSYCHOLOGY OF EMOTIONS, CROWD PSYCHOLOGY, FIELD THEORY, SOCIOMETRY / PSYCHODRAMA, CONFORMISM, COLLECTIVE BEHAVIOR, IMPRESSION MANAGEMENT, FAMILIARITY, SYMPATHY AND SOLIDARITY, SOCIAL CONSTRUCTIVISM, CHOICE THEORY, SOCIAL PSYCHOLOGY, LIBERATION PSYCHOLOGY, GENETIC EPISTEMOLOGY, PARENTING SYSTEMS, PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT, ATTACHMENT THEORY, RACE ATTITUDES, HUMAN SEXUALITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, SOCIAL LEARNING THEORY, MORAL DEVELOPMENT, NATIVISM, THEORY OF MIND, PSYCHOMETRICS/PSYCHOPHYSICS, INTELLIGENCE PSYCHOMETRICS, TRAIT THEORY, INTELLIGENCE THEORY, DIMENSIONAL APPROACH TO PERSONALITY, PERSONALITY THEORY, MENTAL DISORDERS, MOTIVATOR-HYGIENE THEORY, THEORY X AND THEORY Y, NEED THEORY (THREE NEEDS THEORY), EXPECTANCY THEORY, MOTIVATIONAL PSYCHOLOGY, INTRINSIC MOTIVATION