PSYCHOLOGIA

19,99 €
Brutto

PODSTAWY PSYCHOLOGII

Rozmiar: 58x78 cm

Ilość

PODSTAWY PSYCHOLOGII

Rozmiar: 58x78 cm
 
- Przegląd historii myślenia psychologicznego
- Sala sławy psychologii - myśliciele, klasyczne teorie
- Dlaczego robimy to, co robimy, myślimy o naszych myślach i czujemy to, co czujemy?
- Najwięksi współpracownicy i tematy kluczowe dla zrozumienia ludzkiego umysłu

Niezależnie od tego, czy jesteś profesorem psychologii, studentem, czy po prostu miłośnikiem tematu, ten plakat jest nieocenionym źródłem informacji dla każdego, kto jest zainteresowany zrozumieniem historii i ewolucji psychologii. Od najwcześniejszych teorii ludzkiego zachowania po najnowocześniejsze badania w dzisiejszych czasach, ten plakat obejmuje wszystko.

Zamów teraz i przenieś swoje zrozumienie psychologii na wyższy poziom. Dzięki temu pięknie zaprojektowanemu plakatowi na temat historii psychologii będziesz mieć potężne narzędzie do nauczania, uczenia się i inspirowania innych do odkrywania tej fascynującej dziedziny.

 
Plakat zawiera:

GALEN, RENÉ DESCARTES, ABBÉ FARIA, JOHANN FRIEDRICH HERBART, SØREN KIERKEGAARD, CHARLES DARWIN, FRANCIS GALTON, JEAN-MARTIN CHARCOT, EMIL KRAEPELIN, WILHELM WUNDT, WILLIAM JAMES, GRANVILLE STANLEY HALL, HERMANN EBBINGHAUS, ALFRED BINET, PIERRE JANET, IVAN P. PAVLOV, EDWARD L. THORNDIKE, JOHN B. WATSON, EDWARD CHACE TOLMAN, EDWIN RAY GUTHRIE, ZING-YANG KUO, KARL S. LASHLEY, KONRAD LORENZ, BURRHUS F. SKINNER, JOSEPH WOLPE, SIGMUND FREUD, ALFRED ADLER, CARL JUNG, MELANIE KLEIN, KAREN HORNEY, ANNA FREUD, FRITZ PERLS, WILHELM REICH, MILTON H. W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE, W TYM SAMYM CZASIE. W TYM PRZYPADKU, BORIS CYRULNIK, WOLFGANG KÖHLER, BLUMA ZEIGARNIK, DONALD HEBBB, JEROME BRUNER, LEON FESTINGER, GEORGE ARMITAGE MILLER, AARON T. BECK, DONALD BROADBENT, ENDEL TULVING, ROGER N. PASTERZ, DANIEL KAHNEMAN, GORDON H. BOWER, PAUL EKMAN, MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI, MARTIN E. P. SELIGMAN, GUSTAVE LE BON, KURT LEWIN, JACOB L. MORENO, SOLOMON ASCH, ALEXANDER MITSCHERLICH, ERVING GOFFMAN, ROBERT ZAJONC, HORST-EBERHARD RICHTER, ROGER BROWN, SERGE MOSCOVICI, WILLIAM GLASSER, ELIOT ARONSON, STANLEY MILGRAM, PHILIP ZIMBARDO, IGNACIO MARTÍN-BARÓ, JEAN PIAGET, LEW VYGOTSKY, BRUNO BETTELHEIM, ERIK ERIKSON, JOHN BOWLBY, HARRY HARLOW, FRANCOISE DOLTO, MARY AINSWORTH, KENNETH CLARK, ALFRED KINSEY, ZIOŁO A. SIMON, ALBERT BANDURA, LAWRENCE KOHLBERG, NOAM CHOMSKY, SIMON BARON-COHEN, LOUIS LEON THURSTONE, JOY PAUL GUILFORD, GORDON W. ALLPORT, RAYMOND CATTELL, HANS J. EYSENCK, NICO FRIJDA, WALTER MISCHEL, DAVID ROSENHAN, HERVEY M. CLECKLEY, FREDERICK HERZBERG, DOUGLAS MCGREGOR, DAVID C. MCCLELLAND, VICTOR HAROLD VROOM, HEINZ HECKHAUSEN, STEVEN REISS, HUMORYZM, DUALIZM UMYSŁU/CIAŁA, HIPNOZA, STRUKTURALIZM / MASA APERCEPCYJNA, EGZYSTENCJALIZM, TEORIA EWOLUCJI, BIOPSYCHOLOGIA, NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA MEDYCZNA, PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA, ANALIZA ŚWIADOMOŚCI, ROZWÓJ CZŁOWIEKA, PAMIĘĆ I NAUKA, TESTOWANIE INTELIGENCJI, KLASYCZNE UWARUNKOWANIA, ŁĄCZNOŚĆ, KLASYCZNY BEHAWIORYZM, BEHAWIORYZM KOGNITYWNY, TEORIA UCZENIA SIĘ / TEORIA JEDNEGO TESTU, EPIGENETYKA BEHAWIORALNA, NEUROPSYCHOLOGIA, ETOLOGIA, TEORIA ZACHOWAŃ OPEROWYCH, ASERTYWNOŚĆ / ODCZULANIE, PSYCHOANALIZA, PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, PSYCHOTERAPIA GESTALTOWA, HIPNOTERAPIA, PSYCHOANALIZA HUMANISTYCZNA, TERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, LOGOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA EGZYSTENCJALNA, PSYCHOTERAPIA EGZYSTENCJALNA, RACJONALNA TERAPIA EMOCJI, TERAPIA ZACHOWANIAMI EMOCJONALNYMI, TERAPIA RODZINNA, BADANIA NAD LEKAMI PSYCHIATRYCZNYMI, PSYCHOLOGIA POZYTYWNA, PSYCHOLOGIA GESTÓW, PSYCHOLOGIA PAMIĘCIOWA, BADANIA PAMIĘCI / EFEKT ZEIGARNIK, ROZWÓJ POZNAWCZY, TEORIA UCZENIA SIĘ, STUDIA NAD PAMIĘCIĄ, TERAPIA POZNAWCZA, TEORIA UWAGI, TEORIA PERCEPCJI, TEORIA PERSPEKTYWY / OGRANICZONA RACJONALNOŚĆ, PSYCHOLOGIA EMOCJI, PSYCHOLOGIA TŁUMU, TEORIA POLA, SOCJOMETRIA / PSYCHODRAMA, KONFORMIZM, ZACHOWANIA KOLEKTYWNE, ZARZĄDZANIE WRAŻENIAMI, ZNAJOMOŚĆ, WSPÓŁCZUCIE I SOLIDARNOŚĆ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TEORIA WYBORU, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA WYZWOLENIA, PSYCHOLOGIA GENETYCZNA, EPISTEMOLOGIA GENETYCZNA, SYSTEMY RODZICIELSKIE, ROZWÓJ PSYCHOSOCJALNY, TEORIA PRZYWIĄZANIA, POSTAWY RASOWE, LUDZKA SEKSUALNOŚĆ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, TEORIA UCZENIA SIĘ SPOŁECZNEGO, TEORIA ROZWOJU MORALNEGO, NATYWIZM, TEORIA UMYSŁU, TEORIA PSYCHOMETRII/PSYCHOFIZYKI, PSYCHOMETRIA INTELIGENCJI, TEORIA CECH, TEORIA INTELIGENCJI, TEORIA WYWIADU, TEORIA WYMIAROWA OSOBOWOŚCI, TEORIA OSOBOWOŚCI, TEORIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, TEORIA HIGIENY MOTYWACYJNEJ, TEORIA X I TEORIA Y, TEORIA POTRZEB (TEORIA POTRZEB), TEORIA OCZEKIWANEJ OCZEKIWANEJ OCZEKIWANEJ OCZEKIWANEJ PRZYSZŁOŚCI, PSYCHOLOGIA MOTYWACJI, PSYCHOLOGIA MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ