PSYKOLOGI

19,99 €
Inkl. moms

PSYKOLOGINS GRUNDER

Storlek: 58x78 cm

Kvantitet

PSYKOLOGINS GRUNDER

Storlek: 58x78 cm

- Översikt över det psykologiska tänkandets historia
- Psykologins hall of fame - Viktiga tänkare, klassiska teorier
- Varför gör vi de saker vi gör, tänker de tankar vi tänker och känner de saker vi känner?
- Viktiga bidragsgivare och nyckelteman för att förstå det mänskliga sinnet

Oavsett om du är psykologiprofessor, student eller bara älskar ämnet är denna poster en ovärderlig resurs för alla som är intresserade av att förstå psykologins historia och utveckling. Från de tidigaste teorierna om mänskligt beteende till dagens banbrytande forskning - den här postern täcker allt.

Beställ nu och ta din förståelse av psykologi till nästa nivå. Med denna vackert designade poster om psykologins historia har du ett kraftfullt verktyg för att undervisa, lära dig och inspirera andra att utforska detta fascinerande område.

Affischen innehåller följande:

GALEN, RENÉ DESCARTES, ABBÉ FARIA, JOHANN FRIEDRICH HERBART, SØREN KIERKEGAARD, CHARLES DARWIN, FRANCIS GALTON, JEAN-MARTIN CHARCOT, EMIL KRAEPELIN, WILHELM WUNDT, WILLIAM JAMES, GRANVILLE STANLEY HALL, HERMANN EBBINGHAUS, ALFRED BINET, PIERRE JANET, IVAN P. PAVLOV, EDWARD L. THORNDIKE, JOHN B. WATSON, EDWARD CHACE TOLMAN, EDWIN RAY GUTHRIE, ZING-YANG KUO, KARL S. LASHLEY, KONRAD LORENZ, BURRHUS F. SKINNER, JOSEPH WOLPE, SIGMUND FREUD, ALFRED ADLER, CARL JUNG, MELANIE KLEIN, KAREN HORNEY, ANNA FREUD, FRITZ PERLS, WILHELM REICH, MILTON H. ERICKSON, JACQUES LACAN, ERICH FROMM, CARL ROGERS, ABRAHAM H. MASLOW, VIKTOR E. FRANKL, ROLLO MAY, ALBERT ELLIS, VIRGINIA SATIR, TIMOTHY LEARY, RONALD D. LAING, BORIS CYRULNIK, WOLFGANG KÖHLER, BLUMA ZEIGARNIK, DONALD HEBB, JEROME BRUNER, LEON FESTINGER, GEORGE ARMITAGE MILLER, AARON T. BECK, DONALD BROADBENT, ENDEL TULVING, ROGER N. SHEPARD, DANIEL KAHNEMAN, GORDON H. BOWER, PAUL EKMAN, MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI, MARTIN E. P. SELIGMAN, GUSTAVE LE BON, KURT LEWIN, JACOB L. MORENO, SOLOMON ASCH, ALEXANDER MITSCHERLICH, ERVING GOFFMAN, ROBERT ZAJONC, HORST-EBERHARD RICHTER, ROGER BROWN, SERGE MOSCOVICI, WILLIAM GLASSER, ELLIOT ARONSON, STANLEY MILGRAM, PHILIP ZIMBARDO, IGNACIO MARTÍN-BARÓ, JEAN PIAGET, LEV VYGOTSKIJ, BRUNO BETTELHEIM, ERIK ERIKSON, JOHN BOWLBY, HARRY HARLOW, FRANÇOISE DOLTO, MARY AINSWORTH, KENNETH CLARK, ALFRED KINSEY, HERBERT A. SIMON,, ALBERT BANDURA, LAWRENCE KOHLBERG, NOAM CHOMSKY, SIMON BARON-COHEN, LOUIS LEON THURSTONE, JOY PAUL GUILFORD, GORDON W. ALLPORT, RAYMOND CATTELL, HANS J. EYSENCK, NICO FRIJDA, WALTER MISCHEL, DAVID ROSENHAN, HERVEY M. CLECKLEY, FREDERICK HERZBERG, DOUGLAS MCGREGOR, DAVID C. MCCLELLAND, VICTOR HAROLD VROOM, HEINZ HECKHAUSEN, STEVEN REISS, HUMORISM, DUALISM MELLAN KROPP OCH SJÄL, HYPNOS, STRUKTURALISM / APPERCEPTIV MASSA, EXISTENTIALISM, EVOLUTIONSTEORI, BIOPSYKOLOGI, NEUROLOGISK VETENSKAP, MEDICINSK PSYKIATRI, EXPERIMENTELL PSYKOLOGI, ANALYS AV MEDVETANDE, MÄNSKLIG UTVECKLING, MINNE & INLÄRNING, INTELLIGENSTESTNING, KLASSISK BETINGNING, KONNEKTIONISM, KLASSISK BEHAVIORISM, KOGNITIV BEHAVIORISM, INLÄRNINGSTEORI / ONE TRIAL THEORY, BETEENDEEPIGENETIK, NEUROPSYKOLOGI, ETOLOGI, OPERANT BETEENDETEORI, ASSERTIVITET / DESENSIBILISERING, PSYKOANALYS, INDIVIDUALPSYKOLOGI, GESTALTPSYKOTERAPI, HYPNOTERAPI, HUMANISTISK PSYKOANALYS, KLIENTCENTRERAD TERAPI, SJÄLVFÖRVERKLIGANDE, LOGOTERAPI, EXISTENTIELL PSYKOTERAPI, RATIONELL EMOTIV BETEENDETERAPI, FAMILJETERAPI, PSYKEDELISK DROGFORSKNING, ANTIPSYKIATRI, POSITIV PSYKOLOGI, GESTALTPSYKOLOGI, MINNESSTUDIER / ZEIGARNIK-EFFEKT, KOGNITIV UTVECKLING, INLÄRNINGSTEORI, MINNESSTUDIER, KOGNITIV TERAPI, UPPMÄRKSAMHETSTEORI, PERCEPTION, PROSPEKTTEORI / BEGRÄNSAD RATIONALITET, EMOTIONSPSYKOLOGI, FOLKMÄNGDSPSYKOLOGI, FÄLTTEORI, SOCIOMETRI / PSYKODRAMA, KONFORMISM, KOLLEKTIVT BETEENDE, INTRYCKSHANTERING, FÖRTROGENHET, SYMPATI OCH SOLIDARITET, SOCIALKONSTRUKTIVISM, VALTEORI, SOCIALPSYKOLOGI, BEFRIELSEPSYKOLOGI, GENETISK EPISTEMOLOGI, FÖRÄLDRASKAPSSYSTEM, PSYKOSOCIAL UTVECKLING, ANKNYTNINGSTEORI, RASATTITYDER, MÄNSKLIG SEXUALITET, ARTIFICIELL INTELLIGENS, SOCIAL INLÄRNINGSTEORI, MORALISK UTVECKLING, NATIVISM, SINNESTEORI, PSYKOMETRI/PSYKOFYSIK, INTELLIGENSPSYKOMETRI, EGENSKAPSTEORI, INTELLIGENSTEORI, DIMENSIONELL PERSONLIGHETSSYN, PERSONLIGHETSTEORI, PSYKISKA STÖRNINGAR, MOTIVATOR-HYGIENTEORI, TEORI X OCH TEORI Y, BEHOVSTEORI (TEORI OM TRE BEHOV), FÖRVÄNTANSTEORI, MOTIVATIONSPSYKOLOGI, INRE MOTIVATION