EKONOMIA

19,99 €
Brutto

Historia myśli gospodarczej
Rozmiar: 58x78 cm
Zobacz tutaj obraz o wysokiej rozdzielczości

Ilość

Historia myśli gospodarczej
Rozmiar: 58x78 cm
Zobacz tutaj obraz o wysokiej rozdzielczości

Plakat przedstawia rozwój teorii ekonomii od początku jej istnienia.
Przedstawia on studentom historyczne korzenie idei ekonomicznych i ich zastosowanie w debatach na temat współczesnej polityki gospodarczej.
 
Plakat zawiera m.in:

MERCANTILISTS, Thomas MUN 1571-1641, William PETTY 1623-1687, Richard CANTILLON 1680-1734, David HUME 1711-1776, PHYSIOCRATS, Francois QUESNAY 1694-1774, CLASSICAL ECONOMISTS, Adam SMITH 1723-1790, MARXISTS, David RICARDO 1772-1823, Thomas MALTHUS 1766-1834, John Stuart MILL 1806-1873, Antoine-Augustin COURNOT 1801-18, Jeremy BENTHAM 1748-1832, Karl MARX 1818-1883, Friedrich ENGELS 1820-1895, NIEMCYJSKA SZKOŁA HISTORYCZNA, Wilhelm ROSCHER 1817-1894, Gustav SCHMOLLER 1838-1917, INSTYTUCJONALNOŚĆ INSTYTUCJALNA, Thorstein VEBLEN 1857-1929, J.R. COMMONS 1862-1945, MARGINALISTS, GENERAL EQUILIBRIUM, Leon WALRAS 1834-1910, Vilfredo PARETO 1848-1923, William S. JEVONS 1835-1882, Francis EDGEWORTH 1845-1926, THE AUSTRIAN SCHOOL, Carl MENGER 1840-1921, Friedrich von WIESER 1851-1926, Eugen BÖHM-BAWERK 1851-1914, NEOCLASSICAL MAINSTREAM, Oskar LANGE 1904-1965, Maurice DOBBB 1900-1976, Knut WICKSEL 1851-1926, Alfred MARSHALL 184184 MARSHALL, Friedrich von WIESER 1851-1926, Oskar LANGE 1904-1965, Maurice DOBBBB 1900-1976, Knut WICKSEL 1851-1926, Alfred MARSHALL 1841-1926, John Bates CLARK 1847-1938, AGGREGATE DEMAND, KEYNESIAN THEORY, John Maynard KEYNES 1883-1946, Alvin HANSEN 1887-1975, BUSINESS CYCLES, Wesley Clark MITCHELL 1874-1948, SZWECh SCHOLOL, Gunnar MYRDAL, Nagroda Nobla 1974, JAKOŚĆ TERIERIA, Irawing RYBACK, A.C. PIGOU 1877-1959, METODA EKONOMETRYCZNA, Jan TINBERGEN, Nagroda Nobla 1969, Ragnar A.K. FRISCH, Lawrence R. KLEIN, Nagroda Nobla 1980, EXTERNALITIES, Erik LINDAHL 1891-1950, Konkursy PREZENTACYJNEGO WYDATku, E.H. CHAMBERLIN 1899-1967, Joan ROBINSON 1903-1983, INTERNATIONAL TRADE THEORY, Bertil OHLIN, Nagroda Nobla 1977, Jacob VINER 1892-1970, KONSERWACJA ZMYSŁOWA, Harold HOTELLING 1895-1973, KONSERWACJA KAPITAŁOWA I ROŚWIATŁA, Joseph A. SCHUMPETER 1883-1950, Frank H. KNIGHT 1885-1972, reż. HICKS, Nagroda Nobla 1972, ROLE OF GOVERNMENT PLANNING, Wassily LEONTIEF, Nagroda Nobla 1973, John Kenneth GALBRAITH 1908-2006, LIBERTARIANISM, Ludwig von MISES 1881-1973, F.A. HAYEK, Milton FRIEDMAN, Nagroda Nobla 1976, CHOICE PUBLICZNE, James M. BUCHANANAN, Nagroda Nobla 1986, MACROECONOMIC MEASUREMENT & POLI, Simon KUZNETS, Nagroda Nobla 1971, Richard STONE, Nagroda Nobla 1984, Paul A. Samuelson, Nagroda Nobla 1970, James TOBIN, Nagroda Nobla 1981, ACTIVE MANAGEMENT, James E. MEADE, Franco MODIGLIANI, Nagroda Nobla 1985, RULES, EFFICIENCY, Kenneth J. ARROW, Tjalling KOOPMANS, Nagroda Nobla 1975, Leonid KANTOROVICH, Herbert A. SIMON, Nagroda Nobla 1978, George STIGLER, Nagroda Nobla 1982, Gerard DEBREU, Nagroda Nobla 1983, Maurice ALLAIS, Nagroda Nobla 1988, EQUITY, Arthur M. OKUN 1928-1980, GROWTH, Theodore W. SCHULTZ, Nagroda Nobla 1979, Sir W. Arthur LEWIS, Robert M. SOLOW, Nobel Prize 1987, Paul KRUGMAN, Nobel Prize 2008, Edmund S. PHELPS, Nobel Prize 2006, Joseph E. STIGLITZ, Nobel Prize 2001, Robert A. MUNDELLL, Nobel Prize 1999, Amartya SEN, Nobel Prize 1998, William VICKREY, Nobel Prize 1996, Robert E. LUCAS, Nagroda Nobla 1995, John F. NASH, Nagroda Nobla 1994, Gary S. BECKER, Nagroda Nobla 1992, Ronald H. COASE, Nagroda Nobla 1991, Harry M. MARKOWITZ , Angus Deaton, Jean Tirole