POLITIEK

€ 19,99
Inclusief belasting

GESCHIEDENIS VAN HET POLITIEKE DENKEN

Afmetingen: 58x78 cm

Aantal

GESCHIEDENIS VAN HET POLITIEKE DENKEN

Afmeting: 58x78 cm 

Belangrijkste ideeën die de westerse politieke tradities hebben gevormd

Elegant ontwerp, chronologisch overzicht

Een ideaal cadeau voor studenten en iedereen die geïnteresseerd is in politiek denken

De poster is ontworpen om een algemeen chronologisch overzicht te geven en toont vertegenwoordigers van de belangrijkste tradities in de geschiedenis van het westerse politieke denken. Het omvat onder andere:

Confucius, Sun Tzu, Socrates, Plato, Aristoteles, Xenophon, Alexander de Grote, Chanakya, Han Fei , Cicero, Julius Caesar, Augustus, Marcus Aurelius, Constantijn de Grote, Augustinus van Hippo, Thomas van Aquino, Al-Farabi, Al-Mawardi, Avicenna (Ibn-Sīnā), Averroës, Ibn Khaldun, Johannes van Salisbury, Baronnen van Koning Jan, Giles van Rome, Dante, Marsilius van Padua, Willem van Ockham, Nicolaas van Kues, Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, Alberico Gentili, Hugo Grotius, Michel de Montaigne, Johannes Althusius, Baltasar Gracián, René Descartes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Samuel von Pufendorf, Benedictus de Spinoza, Montesquieu, Voltaire, David Hume, Adam Smith, Markies van Condorcet, Benjamin Franklin, George Mason, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Hegel, Edmund Burke, Johann Gottfried Herder, James Madison, Mary Wollstonecraft, Carl von Clausewitz, Napoleon Bonaprte, Simón Bolívar, José María Luis Mora, Jeremy Bentham, Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Walter Bagehot, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Theodor Herzl, Georges Sorel, José Martí, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Max Weber, Beatrice Webb, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Giovanni Gentile, Jozef Stalin, Leon Trotski, Emiliano Zapata, Mustafa Kemal Atatürk, José Ortega y Gasset, Carl Schmitt, Reinhold Niebuhr, Jomo Kenyatta, Antonio Gramsci, Mao Zedong, Leo Strauss, Friedrich Hayek, Michael Oakeshott, Theodor W. Adorno, Ayn Rand, Friedrich Hayek, Michael Oakeshott, Theodor W. Adorno. Adorno, Ayn Rand, Hannah Arendt, Nelson Mandela, John Rawls, Michel Foucault, Che Guevara, Michael Walzer, Robert Nozick, Michail Gorbatsjov.

 

CONFUCIANISME, TAOÏSME, RATIONALISME, DEMOCRATIE, HELLENISME, LEGALISME, REPUBLICANISME, CAESARISME, PRINCIPAAT, STOÏCISME, STAATSKERK, NATUURRECHT, PARLEMENTARISME, CONSTITUTIONALISME, SECULARISME, VROEGCHRISTELIJKE POLITIEKE FILOSOFIE, ARABISCHE BIJDRAGEN AAN DE MIDDELEEUWSE POLITIEKE THEORIE, CONCILIAIRE THEORIE, STAATSMANSCHAP, ABSOLUTISME, REFORMATIE, DE SCHOOL VAN SALAMANCA, INTERNATIONAAL RECHT, SCEPTICISME, FEDERALISME, SOCIAAL CONTRACT THEORIE, SCHEIDING DER MACHTEN, POLITIEKE ECONOMIE, POLITIEK DENKEN VAN DE AMERIKAANSE REVOLUTIE, PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, DUITS IDEALISME, CONSERVATISME, ROMANTISCH NATIONALISME, VROUWENRECHTEN, DIPLOMATIE EN OORLOG, LATIJNS-AMERIKAANSE ONAFHANKELIJKHEIDSBEWEGING, UTILITARISME, UTOPISCH SOCIALISME, POSITIVISME, VROEG NEGENTIENDE-EEUWS LIBERALISME, ANARCHISME, COMMUNISME, NIHILISME, GROEPSPSYCHOLOGIE, ZIONISME, SYNDICALISME, ANTI-IMPERIALISME, LENINISME, REVOLUTIONAIR SOCIALISME, SOCIOLOGIE, SOCIALISME, GEWELDLOOS VERZET, NON-APPEASEMENT, FASCISME, STAATSSOCIALISME, LANDHERVORMING, KEMALISTISCH NATIONALISME, PRAGMATISME, BUITENGERECHTELIJKE MACHT, CHRISTELIJK REALISME, POSTKOLONIALISME, NEOLIBERALISME, OBJECTIVISME, ANTI-TOTALITARISME, RASSENGELIJKHEID, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID, STRUCTURALISME, COMMUNITARISME, LIBERALISME, PERESTROJKA (HERSTRUCTURERING)