POLITYKA

19,99 €
Brutto

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ
Rozmiar: 58x78 cm

Ilość

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ
(58x78 cm)
 
Kluczowe idee, które ukształtowały zachodnie tradycje polityczne
Elegancki design, chronologiczny przegląd
Idealny prezent dla studentów i wszystkich zainteresowanych myślą polityczną

Plakat ma na celu przedstawienie ogólnego chronologicznego przeglądu i pokazanie przedstawicieli najważniejszych tradycji w historii zachodniej myśli politycznej. Obejmuje on między innymi:

Konfucjusz, Sun Tzu, Sokrates, Platon, Arystoteles, Ksenofon, Aleksander Wielki, Chanakya, Han Fei , Cyceron, Juliusz Cezar, August, Markus Aureliusz, Konstantyn Wielki, Augustyn Hippo, Tomasz Akwinas, Al-Farabi, Al-Mawardi, Avicenna (Ibn-Sīnā), Averroës, Ibn Khaldun, John of Salisbury, baronowie króla Jana, Giles of Rome, Dante, Marsilius of Padua, William of Ockham, Nicholas of Kues, Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Martin Luther, John Calvin, Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, Alberico Gentili, Hugo Grotius, Michel de Montaigne, Johannes Althusius, Baltasar Gracián, René Descartes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Samuel von Pufendorf, Benedict de Spinoza, Montesquieu, Voltaire, David Hume, Adam Smith, Marquis de Condorcet, Benjamin Franklin, George Mason, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Hegel, Edmund Burke, Johann Gottfried Herder, James Madison, Mary Wollstonecraft, Carl von Clausewitz, Napoleon Bonaprte, Simón Bolívar, José María Luis Mora, Jeremy Bentham, Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Walter Bagehot, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michaił Bakunin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Theodor Herzl, Georges Sorel, José Martí, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Max Weber, Beatrice Webb, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Giovanni Gentile, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Emiliano Zapata, Mustafa Kemal Atatürk, José Ortega y Gasset, Carl Schmitt, Reinhold Niebuhr, Jomo Kenyatta, Antonio Gramsci, Mao Zedong, Leo Strauss, Friedrich Hayek, Michael Oakeshott, Theodor W. Adorno, Ayn Rand, Hannah Arendt, Nelson Mandela, John Rawls, Michel Foucault, Che Guevara, Michael Walzer, Robert Nozick, Mikhail Gorbachev
 
KONFUCJANIZM, TAOIZM, RACJONALIZM, DEMOKRACJA, PIEKIELNIE, LEGALIZM, REPUBLIKANIZM, CEZARYZM, CEZARYZM, PRYNCYPIALIZM, STOICYZM, KOŚCIÓŁ PAŃSTWOWY, PRAWO NATURALNE, PARLAMENTARYZM, KONSTYTUCJONALIZM, ŚWIECKOŚĆ, WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA POLITYCZNA, ARABSKI WKŁAD W ŚREDNIOWIECZNĄ TEORIĘ POLITYCZNĄ, TEORIĘ SOBOROWĄ, STATECRAFT, ABSOLUTYZM, REFORMACJA, SZKOŁA SALAMANKI, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, SCEPTYCYZM, FEDERALIZM, TEORIA UMÓW SPOŁECZNYCH, PODZIAŁ WŁADZY, EKONOMIA POLITYCZNA, MYŚL POLITYCZNA REWOLUCJI AMERYKAŃSKIEJ, OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEMIECKI IDEALIZM, KONSERWATYZM, ROMANTYCZNY NACJONALIZM, PRAWA KOBIET, DYPLOMACJA I WOJNA, LATYNOAMERYKAŃSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY, UTYLITARYZM, UTOPIJNY SOCJALIZM, POZYTYWIZM, XIX-WIECZNY LIBERALIZM, ANARCHIZM, KOMUNIZM, NIHILIZM, PSYCHOLOGIA GRUPOWA, SYJONIZM, SYNDYKALIZM, ANTYIMPERIALIZM, LENINIZM, SOCJALIZM REWOLUCYJNY, SOCJOLOGIA, SOCJALIZM, SOCJALIZM, OPÓR BEZ PRZEMOCY, NIEAPPEASEMENT, FASZYZM, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, REFORMA ROLNA, NACJONALIZM KEMALISTYCZNY, PRAGMATYZM, WŁADZA POZASĄDOWA, REALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI, POSTKOLONIALIZM, NEOLIBERALIZM, OBIEKTYWIZM, ANTYTOTALITARYZM, RÓWNOŚĆ RASOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, STRUKTURALIZM, KOMUNIZM, LIBERALIZM, PIERESTROJKA (RESTRUKTURYZACJA)