POLITIK

21,88 US$
Inkl. moms

DET POLITISKA TÄNKANDETS HISTORIA

Storlek: 58x78 cm

Kvantitet

DET POLITISKA TÄNKANDETS HISTORIA

Storlek: 58x78 cm 

Viktiga idéer som har format västvärldens politiska traditioner

Elegant design, kronologisk översikt

En idealisk present till studenter och alla som är intresserade av politiskt tänkande

Affischen är utformad för att ge en allmän kronologisk översikt och visa representanter för de viktigaste traditionerna i det västerländska politiska tänkandets historia. Den omfattar bland andra:

Konfucius, Sun Tzu, Sokrates, Platon, Aristoteles, Xenofon, Alexander den store, Chanakya, Han Fei, Cicero, Julius Caesar, Augustus, Marcus Aurelius, Konstantin den store, Augustinus av Hippo, Thomas av Aquino, Al-Farabi, Al-Mawardi, Avicenna (Ibn-Sīnā), Averroës, Ibn Khaldun, John av Salisbury, baronerna av kung John, Giles av Rom, Dante, Marsilius av Padua, William av Ockham, Nicholas av Kues, Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Martin Luther, John Calvin, Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, Alberico Gentili, Hugo Grotius, Michel de Montaigne, Johannes Althusius, Baltasar Gracián, René Descartes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Samuel von Pufendorf, Benedict de Spinoza, Montesquieu, Voltaire, David Hume, Adam Smith, Marquis de Condorcet, Benjamin Franklin, George Mason, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Hegel, Edmund Burke, Johann Gottfried Herder, James Madison, Mary Wollstonecraft, Carl von Clausewitz, Napoleon Bonaparte, Simón Bolívar, José María Luis Mora, Jeremy Bentham, Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Walter Bagehot, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michail Bakunin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Theodor Herzl, Georges Sorel, José Martí, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Max Weber, Beatrice Webb, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Giovanni Gentile, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Emiliano Zapata, Mustafa Kemal Atatürk, José Ortega y Gasset, Carl Schmitt, Reinhold Niebuhr, Jomo Kenyatta, Antonio Gramsci, Mao Zedong, Leo Strauss, Friedrich Hayek, Michael Oakeshott, Theodor W. Adorno, Ayn Rand, Hannah Arendt, Nelson Mandela, John Rawls, Michel Foucault, Che Guevara, Michael Walzer, Robert Nozick, Michail Gorbatjov

 

KONFUCIANISM, TAOISM, RATIONALISM, DEMOKRATI, HELLENISM, LEGALISM, REPUBLIKANISM, CAESARISM, PRINCIPAT, STOICISM, STATSKYRKA, NATURRÄTT, PARLAMENTARISM, KONSTITUTIONALISM, SEKULARISM, TIDIG KRISTEN POLITISK FILOSOFI, ARABISKA BIDRAG TILL MEDELTIDA POLITISK TEORI, KONCILIARISK TEORI, STATSKONST, ABSOLUTISM, REFORMATION, SALAMANCASKOLAN, FOLKRÄTT, SKEPTICISM, FEDERALISM, SAMHÄLLSFÖRDRAGSTEORI, MAKTDELNING, POLITISK EKONOMI, DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONENS POLITISKA TÄNKANDE, PERSONLIGT ANSVAR, TYSK IDEALISM, KONSERVATISM, ROMANTISK NATIONALISM, KVINNORS RÄTTIGHETER, DIPLOMATI OCH KRIG, LATINAMERIKANSKA SJÄLVSTÄNDIGHETSRÖRELSEN, UTILITARISM, UTOPISK SOCIALISM, POSITIVISM, TIDIGT 1800-TALSLIBERALISM, ANARKISM, KOMMUNISM, NIHILISM, GRUPPSYKOLOGI, SIONISM, SYNDIKALISM, ANTIIMPERIALISM, LENINISM, REVOLUTIONÄR SOCIALISM, SOCIOLOGI, SOCIALISM, ICKE-VÅLDSMOTSTÅND, NONAPPEASEMENT, FASCISM, STATSSOCIALISM, JORDREFORM, KEMALISTISK NATIONALISM, PRAGMATISM, UTOMRÄTTSLIG MAKTUTÖVNING, KRISTEN REALISM, POSTKOLONIALISM, NYLIBERALISM, OBJEKTIVISM, ANTITOTALITARISM, RASJÄMLIKHET, SOCIAL RÄTTVISA, STRUKTURALISM, KOMMUNITARISM, LIBERALISM, PERESTROJKA (OMSTRUKTURERING)